Profesjonalne programowanie komputerowe | Eastgroup.pl

Programowanie komputerowe, to proces (obok innych czynności), polegający na wykonaniu szeregu działań, w wyniku których powstaje dany program. Działania te dotyczą tworzenia ciągu symboli, tzw. kodu źródłowego, który napisany jest w odpowiednim języku programowania, np. C, C ++, Objective-C, Java.

Wśród najbardziej popularnych języków programowania znajdują się również C#, (Visual) Basic, PFP, Python, JavaScript, Visual Basic .NET, Ruby, Transact-SQL, Perl, F#, język asemblera, Lisp, PL/SQL, MATLAB, Delphi/Obejct Pascal oraz D.

Programowanie nie prowadzi jednak bezpośrednio do powstania konkretnego programu, a jest jedynie jednym z etapów jego powstawania. Od programisty wymaga szerokiej wiedzy z zakresu, np. projektowania aplikacji, algorytmiki, czy też struktury danych.